Termék megnevezése: Perklóretilén

Üzletág
Autóipar, Galvántechnika, Építőipar, Festékipar, Gumi és műanyagipar, Vegyipar
 
A Perklóretilén helyes kémiai nevén tetraklóretén (vagy tetraklóretilén) az etén (etilén) klórozott származéka, melyben az összes hidrogénatom klóratomra van cserélve. Színtelen, illékony, relatíve stabil, éghetetlen folyadék. Édes illatú vegyület, melyet a legtöbb ember már 1 ppm koncentrációban észlel a levegőben. A világ perklóretilén termelése 1985-ben 1000 kT volt, de a felhasználásával kapcsolatos megszorítások miatt a felhasználás a 90-es években jelentősen visszaesett. A perklóretilén a legtöbb szerves vegyület kiváló oldószere. Ez teszi alkalmassá zsíroldó oldószerként történő alkalmazását a textiltisztításban (vegytisztítás) és a fémek zsírtalanításában. Festékeltávolítók és folteltávolítók komponenseként is bevált, de ezekben alkalmazása ma jelentősen visszaszorult. A perklóretilént ma valószínűsíthetően rákkeltő vegyületként (2A) osztályozzák. A becslések szerint a felhasznált perklóretilén 90%-a a levegőbe, 10% az élővizekbe és a talajba kerül. Felhasználását ezért egyre inkább korlátozzák.
A perklóretilén fény és hő (>150°C) hatására bomlik. Ez az autokatalitikus bomlás szobahőmérsékeleten nedvesség hatására is lassan végbemegy, miközben HCl képződik. A bomlás megakadályozására a perklóretilént stabilizálni szokták aminok, epoxidok hozzáadásával (ld. Perklóretilén HS illetve a stabilizátorok Prostab 7 és Prostab 8)

A Perklóretilént 1m³-es IBC tartályos, 200 literes hordós, 60 literes ballonos és 20 literes kannás kiszerelési egységekben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 127-18-4
Kémiai képlet: C2Cl4
Moláris tömeg: 165,8 g/mol
Sűrűség: 1,622 g/cm³ (25°C)
Olvadáspont: −19°C
Forráspont: 121,1°C
Oldhatóság (vízben): 0,015 g / 100 ml (20°C)
Viszkozitás: 0,89 mPa·s (25°C)


A biztonságos termékkezeléssel kapcsolatban látogassa meg az alábbi oldalakat:

http://chlorinated-solvents.eu
www.eurochlor.org
https://olinchlorinatedorganics.com/wpcontent/uploads/2017/08/ChlorinateSolvents_PSM_417web.pdf
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása