Cégtörténet

1994-ben az osztrák Donauchem GmbH megalapította a Donauchem Kft-t. Tevékenységünket Bernáth Kálmán ügyvezetése alatt a budapesti Kén utcában kezdtük, ahol fő tevékenységünk vegyi anyagok bértárolása volt.

1995-ben tárgyalások kezdődtek Tolnán egy esetleges depó létrehozásáról, a tervek elkészültek, de a vállalat végül visszalépett a vásárlástól. Ebben az évben indult el a kiszállítási szolgáltatásunk is.

1996-tól Walter Vital úr lett a cég ügyvezetője.

1997-ben megvásároltuk a Vegytek budapesti telephelyét a Vegyszer utcában, ahol szintén elsősorban bértárolási tevékenységgel kezdtünk a Vegytek tevékenységét folytatva, de ettől az évtől megkezdtük saját vegyi anyag piacaink intenzívebb felépítését is 6 kereskedelmi képviselő munkájára, illetve a Donauchem GmbH üzletpolitikájára támaszkodva.

1998-tól Rajnavölgyi László lett a vállalat ügyvezetője, aki a kereskedelmi tevékenység átszervezésével dinamikus növekedési pályára állította cégünket a vegyi kommoditások Magyarországi forgalmazásában.

1999-ben a Donauchem Kft árbevétele túllépte az 500 millió forintot. Saját tehergépkocsi is segítette már a vevők kiszolgálását.

2001-ben a társaság árbevétele túllépte az 1 milliárd forintot. A piac legnagyobb vas-(III)-klorid szállítóivá, illetve a vegyi kommoditások vezető Magyarországi disztribútorává váltunk.

2005-től Tóth Zsolt lett a társaság ügyvezetője. A területi képviseleti rendszer átszerveződött és megerősítésre került. A tevékenység a Coventya cég galvántechnikai speciálkemikáliáival bővült.

2006-ban társaságunk áttért a Donau Chemie AG-nek megfelelő, október 1-vel kezdődő üzleti évre, így ez az üzleti évünk 9 hónapból állt. Ebben az évben került bevezetésre egy sikeresen végrehajtott BPR projekt keretében az SAP Business One vállalatirányítási rendszer.

2008-ban társaságunk árbevétele átlépte a 1,5 milliárd forintot. Tevékenységünk a takarmánytartósításhoz használt szerves savkészítmények forgalmazásával bővült.

2009-ben társaságunk megközelítette a 2 milliárd forintos árbevételt és jelentős fejlődést értünk el az élelmiszeripari adalékanyagok forgalmazása területén.
 
2010-ben Deák Csaba lett a társaság ügyvezetője, aki fontos folyamatjavító intézkedéseket, szervezeti változtatások sorozatát valamint szigorú költségkontrollt vezetett be. Ezzel párhuzamosan a teljes kereskedelmi szervezet átszervezésre került. A személyi állomány jelentős része lecserélődött és egy új kereskedelmi stratégia részeként jelentős átrendeződés zajlott le az értékesítés szerkezetében. A veszteséges üzletek leépítésre kerültek.

A 2011. évi üzleti év zárásával a Donauchem Kft. árbevétele először lépte át a 2 Mrd Ft-ot, valamint adózott eredmény szinten is nyereségessé vált. A társaság a befektetéseinek finanszírozására jelentős törzstőke emelésben részesült.

A 2012. év során célkitűzés volt a magyar leányvállalatot nyereségorientált és költséghatékony tagjává tenni a  nemzetközileg elismert Donauchem csoportnak. A társaság multinacionális szellemben dolgozik, kihasználva annak minden előnyét és erejét. Budapesten új disztribútori telephely tervezése, Kazincbarcikán pedig gyártói kapacitás kiépítése van folyamatban, közel 10 millió EUR értékben. Sikerült megismételni az előző év során elért adózott eredményt, valamint tulajdonosi döntéssel a törzstőke is tovább emelkedett.
Az SAP rendszer kiegészítéseként - továbbfejlesztendő a partnerekkel történő kapcsolattartás színvonalát - professzionális CRM rendszer került bevezetésre
.

A 2013-as üzleti év során mintegy 7 M EUR értékű beruházás keretében felépült a 105 ezer tonna kapacitású kazincbarcikai gyáregységünk. A sikeres próbaüzemet követően elindult a termelés valamint az értékesítés belföldön és külföldön egyaránt.

2014 júliusában Paul Schaller úr lett a Donauchem Kft társ ügyvezetője. Felelőssége a kazincbarcikai gyáregység vezetése.

Budapesten is megkezdődött egy új korszerű disztribúciós telephely felépítésének a projektje. Első körben az ehhez szükséges engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő előkészítő fizikai munkálatok kivitelezése volt a feladat.

Az üzleti év során tovább folytatódott a kereskedelmi szervezet fejlesztése az újonnan kinevezett  üzletfejlesztési vezetőkhöz tartozó iparági szakosodással. Szorosabbra fűztük kereskedelmi kapcsolatainkat az európai leányvállalatokkal. Kidolgozott stratégiánknak megfelelően jelentősen átalakult az általunk értékesített termékek portfóliója, az év végén pedig engedélyt szereztünk kőolajalapú jövedéki engedélyes termékek forgalmazására.

A 2013-as üzleti év során a Társaság már a harmadik egymást követő évben nyereséges.

Oldal nyomtatása