Egészség-, biztonság-, munka- és környezetvédelmi politikánk

dc-kornyvedpolitika.jpgVíziónk:

Preferált partnerei szeretnénk lenni a régiónkban gyártóknak és felhasználóknak egyaránt, a minőséget, megbízhatóságot, a legmodernebb elvárásoknak való megfelelőséget és környezetünk tudatos megóvását folyamatosan szem előtt tartva.

Missziónk:

Az ipari, kereskedelmi és állami működtetésű cégek ellátása vegyi anyagokkal, a hatékony együttműködést támogató szolgáltatások nyújtása. Folyamatosan megújuló gyártói és raktározási megoldásokkal gyorsan, rugalmasan és megbízhatóan reagálunk partnereink igényére.

Szakértelmünk biztosítja, hogy a vegyipari gyártók és a felhasználók között ellátási lánc hatékony részeként tevékenykedjünk.

Politikánk:

A DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft. vevői elégedettségének folyamatos növelése mellett minden tőle elvárhatót megtesz a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari kockázatok csökkentéséért, továbbá az esetlegesen bekövetkező nem kívánatos események mérsékléséért. A fenntartható fejlődés fontosságát, valamint a környezet állapotáért viselt felelősségét felismerve és átérezve alapvető céljának tekinti, hogy környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a globális környezetvédelmi problémák megoldásához, valamint a környezet állapotának javulásához.

Ennek érdekében cégünk a következő célokat tűzte ki maga elé:

  • Termékeink és szolgáltatásaink magas színvonalának, kiváló minőségének biztosítása, megbízható és – az emberre, a környezetre nézve – biztonságos szolgáltatás nyújtása ügyfeleink számára a vevőkkel történő első kapcsolatfelvételtől kezdve a szaktanácsadáson, ajánlatadáson, rendelésfelvételen, termékminőségen, szállításon, számlakészítésen, a vevőkkel való állandó kapcsolattartáson, reklámon keresztül az esetleges reklamációkig. Célunk, hogy állandó minőséggel, széles választékkal és rugalmasan szolgáljuk ki a partnereket a közös sikerek elérése érdekében.
  • Szilárd elhatározásunk, hogy tevékenységünket a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével és a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával folytatjuk. Törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére és a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra, valamint a környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrizzük és javítjuk.
  • A társaság működésének minden területén tiszta, rendezett környezetet tartunk fenn, a beszerzéstől kezdve az értékesítésig a teljes folyamat áttekinthetőségét, nyomon követhetőségét, a hibák kiküszöbölésének szabályozottságát biztosítva.
  • Beszállító minősítő rendszerünkön keresztül biztosítjuk, hogy a beszerzési tevékenység is ellenőrzött folyamatok alapján történjen. A beszállítók kiválasztásánál a maradéktalanul a kiemelkedő minőségre, a kedvező árakra és a széles választék megteremtésére törekszünk. Ennek érdekében szállítóinkat rendszeresen értékeljük elvárásaink betartása szempontjából.
  • Cégünk vezetése elkötelezett munkatársaink naprakész szakmai felkészültsége iránt és a magas színvonalú és biztonságtudatos munkavégzés iránt, így ennek érdekében képzési, illetve továbbképzési lehetőségeket biztosít.
  • Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységünk során előforduló veszélyeket feltárjuk, elemezzük, értékeljük, felügyeletünk alatt tartjuk.
  • Irányítási rendszerünk eszközei segítségével (belső auditok, vezetőségi felülvizsgálatok, helyesbítő intézkedések, kockázatelemzés) tervszerűen és rendszeresen fáradozunk szolgáltatásaink színvonalának folyamatos emelésén, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységeinkből adódó veszélyeztetések csökkentésén.

A céljaink elérése érdekében integrált irányítási rendszert működtetük eleget téve az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 szabványok, valamint a HACCP és az SQAS rendszerek előírásainak, illetve a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet Biztonsági Irányítási Rendszerre (BIR) vonatkozó követelményeinek, amelyek alkalmazása minden, a cég alkalmazásában lévő munkatársra kötelező érvényű.

Oldal nyomtatása