Termék megnevezése: Butil-glikol

Üzletág
Autóipar, Galvántechnika, Bőr és Textilipar, Építőipar, Festékipar, Ívóvízkezelés, Szennyvíztisztítás, Uszodatechnika, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Mezőgazdaság, Vegyipar
 
A Butil-glikol kémiailag 2-butoxietanol az etilénglikol mono n-butil étere. Glikoléter. Színtelen folyadék édeskés, éterszerű illattal. Fő alkalmazási területe a festékipar és a kozmetikai ipar. Használják ipari tisztítószerekben és növényvédőszerekben is.

A Butil-glikolt 1m-es IBC tartályos és 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 111-76-2
Kémiai képlet: C6H14O2
Moláris tömeg: 118,17 g/mol
Megjelenés: színtelen folyadék 
Sűrűség: 0,90 g/cm³
Olvadáspont: -77°C
Forráspont: 171 °C
Oldhatóság (vízben): oldódik 
Viszkozitás: 2,9 mPa s (25°C)
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása