Termék megnevezése: DPNB - Dipropilénglikol-n-butil-éter

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek
 
A DPnB kémiailag a dipropilénglikol n- butilétere vagy n-butoxi-propoxi-propanol.
Felhasználása: A festékiparban akril, sztirol-akril és polivinilacetát kötőanyagú vizes dfiszperziós festékekben mint hatékony, szagtalan koaleszcenst kiterjedten alkalmazzák. Jó oldóhatása és enyhe illata következtében a hátratási kemikáliákban is elterjedt a használata. Lassú párolgását és jó oldóhatását viasz eltávolítók és padlóápoló termékekben használják. Kenőanyagok adalékolására is használják. Alacsony vízoldékonysága javítható alkoholokkal és más, vízben jól oldódó propilénglikol- vagy etilénglikol éterekkel való társítással.

A DPnB - Dipropilénglikol-n-butil-étert 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 35884-42-5
Kémiai képlet: C10H22O3; szerkezeti képlete: C4H9-O-C3H6-O-CH2-CHOH-CH3
Moláris tömeg: 190,3 g/mol
Sűrűség: 0,911 g/cm³ (20°C)
Lobbanáspont: 100,4°C
Olvadáspont: < -75°C
Forráspont: 230°C
Oldhatóság (vízben): 4,5 g / 100ml (20°C)
Viszkozitás: 4,9 mPa s (25°C)
Párolgási szám (éter=1): >1200
Gőznyomás: 0,03 mmHg (25°C)
Törésmutató (nD20): 1,427
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása