Termék megnevezése: Metoxipropil-acetát

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Gyógyszeripar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek
 
A Metoxipropil-acetát pontosabban 1-metoxi-2-propilacetát a propilénglikol monometiléterének acetát észtere. Jó oldóhatású, kellemes illatú, kis toxicitású lassan párolgó oldószer. Legnagyobb mennyiségben a lakk- és festékipar használja 2K poliuretán és epoxi festékek, nyomdafestékek, ragasztók oldószereként. A textiliparban is alkalmazzák.

A Metoxipropil-acetátot 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 108-65-6
Moláris tömeg: 132,16 g/mol
Megjelenés: Színelen folyadék
Sűrűség: 0,967 g/cm³ (20°C)
Olvadáspont: -75°C
Forráspont: 146°C
Öngyulladási hőmérséklet: 333°C
Lobbanáspont (zárt téri): 47,7°C
Törésmutató (nD25): 1,402
Viszkozitás: 1,3 mPa·s (20°C)
Oldhatóság (vízben): 15,6g / 100g (20°C)

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása