Termék megnevezése: N- Propanol

Üzletág
Vegyipar
 
A n-Propanol (propán-1-ol, 1-propanol vagy egyszerűen csak propanol) három szénatomos primer alkohol. Színtelen folyadék, a szaga a hétköznapi alkoholra (etanol) emlékeztető. Vízzel, etanollal és dietil-éterrel korlátlanul elegyedik. Főként oldószerként használják. Az izomerje az izopropil-alkohol vagy izopropanol vagy 2-propanol. A propanol gyúlékony vegyület, meggyújtva elég. A lángja alig világít. Az égésének termékei a szén-dioxid és a víz. A propanolt főként oldószerként használják. Felhasználható lakkok, festékek, cellulózszármazékok oldására. Emellett fertőtlenítésére is használható. Kiindulási anyag egyes szintéziseknél.

A n-Propanolt 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 71-23-8
Kémiai képlet: C3H8O ; CH3-(CH2)2-OH
Moláris tömeg: 60,010 g/mol
Megjelenés: Színtelen folyadék
Sűrűség: 0,80 g/cm³ (20°C)
Olvadáspont: −126°C
Forráspont: 97°C
Oldhatóság (vízben): korlátlanul elegyedik
Viszkozitás: 1,938 mPa·s (25°C)


Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása