Termék megnevezése: Izobutanol

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Gyógyszeripar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Vegyipar
 
Az Izobutanol (C4H10O) az egyértékű primer alkoholok közé tartozik. Három szerkezeti izomerje van ezek a n-butanol, a 2-butanol és a tercier-butanol. Színtelen, jellegzetes szagú folyadék. Oldódik vízben, etanolban és dietil-éterben. Gyúlékony vegyület, a lobbanáspontja kb. 27°C. Az alkoholok általános reakcióit mutatja: karbonsavakkal észtereket képez, illetve dehidrogénezéssel aldehiddé alakul. A keményítő alkoholos erjedésekor keletkező úgynevezett kozmás olajok alkotórésze. Ezekből frakcionált desztillációval nyerhető ki. Előállítható a szintézisgázból is katalizátor jelenlétében, a metanol ipari előállításához hasonló módon. Oldószerként alkalmazzák a lakk- és festékiparban, illetve etanol denaturálószereként.

Az Izobutanolt tartálykocsiban ömleszetve, valamint 1 m³-es IBC tartályos és 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 78-83-1
Kémiai képlet: C4H10O
Moláris tömeg: 74,12 g/mol
Megjelenés: Színtelen folyadék
Sűrűség: 0,80 g/cm³
Olvadáspont: -107,8°C
Forráspont 108°C
Oldhatóság (vízben): 95 g/l (20°C)
Viszkozitás: 3,95 mPa s (20°C)
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása