Termék megnevezése: Metil-izobutil keton

Üzletág
Autóipar, Galvántechnika, Építőipar, Festékipar, Gumi és műanyagipar, Vegyipar
 
A Metil-izobutil-keton kémiailag 4-metilpentán-2-on a kevésbé illékony, vízben kevéssé oldódó ketonok közé tartozó, de a kisebb szénatomszámú ketonokhoz hasonlóan erős oldóhatású szerves vegyület. Felhsználják nitrocellulóz, és nitrocellulóz tartalmú lakkok és festékek, valamint más polimerek és műgyanták oldószereként,

A Metil-izobutil-ketont 1m³-es IBC tartályos, 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 108-10-1
Moláris tömeg: 100,2 g/mol
Megjelenés: színtelen folyadék
Sűrűség: 0,802 g/cm³ (25°C)
Olvadáspont: -84,7°C
Forráspont: 117-118°C
Oldékonyság (vízben): 1,91g / 100ml (20°C)
Törésmutató (nD25): 1,3958
Gõznyomás: 2,1 kPa (20°C)
Relatív gõz sûrûség (levegõ = 1): 3,45
Viszkozitás: 0,58 mPa·s (20°C)

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása