Termék megnevezése: Salétromsav

Felhasználási területek
Ivóvíztisztítás, Szennyvízkezelés

Üzletág
Autóipar, Galvántechnika, Bőr és Textilipar, Élelmiszeripar, Adalékanyagok, Építőipar, Festékipar, Gyógyszeripar, Ívóvízkezelés, Szennyvíztisztítás, Uszodatechnika, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Mezőgazdaság, Vegyipar
 
A Salétromsav egybázisú, erős sav. Szúrós szagú színtelen folyadék. Állás közben bomlik (fény és hő hatására), oxigén és nitrogén-dioxid keletkezik, mely rozsdabarnára színezi. A tömény salétromsav a szerves vegyületeket erősen oxidálja vagy nitrálja. Kénsavval képezett keveréke a nitrálósav. Hígítva a platinafémek és az arany kivételével minden fémet felold (A negatív standardpotenciálú fémekkel fém-nitrátokat alkot. Pozitívak esetén a molekula központi atomja redukálódik, így nitrogén-oxidok keletkezése közben reagál), töményen sok fémet (alumínium, króm) passzivál. Mivel az ezüstöt feloldja, de az aranyat nem, választóvíznek is nevezik. A bőrt erősen megtámadja, miközben sárga foltot hagy rajta, ez az ún. xantoprotein-reakció. Sósavval képezett keveréke a királyvíz, mely az aranyat is felodja, mivel naszcensz klór szabadul fel belőle.
Az iparban az ammónia katalitikus oxidációjával állítják elő (platina katalizátorral). Fő felhasználási területe szervetlen nitrátok szintézise, melyek műtrágyák alkotórészeiként (NH4NO3, KNO3, NaNO3) szolgálnak. A szerves szintézisekben is fontos alapanyag a nitrálósav komponense. Ipari tisztítószerként is alkalmazzák.

A Salétromsavat különböző koncentrációkban (60%, 53%, 20%) ömlesztett (vasúti vagonos, közúti tartálykocsis), 1 m3-es IBC konténeres, 60 literes ballonos és 25 literes kannás kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 7697-37-2
Kémiai képlet: HNO3
Moláris tömeg: 63,012 g/mol
Megjelenés: Színtelen, enyhén sárgás, füstölgő folyadék
Sűrűség (15°C): 1,373 g/cm³ (60%); 1,334 (53%); 1,118 (20%)
Oldhatóság vízben: korlátlanul elegyedik
Olvadáspont −22°C
Forráspont ~120°C
Savasság (pKa) -1,4
Törésmutató (nD) 1,397 (100%, 16.5°C)

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása