Termék megnevezése: Nátrium-hipoklorit

Felhasználási területek
Fertőtlenítés, Ivóvíztisztítás, Szennyvízkezelés

Üzletág
Bőr és Textilipar, Gyógyszeripar, Ívóvízkezelés, Szennyvíztisztítás, Uszodatechnika, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Vegyipar
 
A Nátrium-hipoklorit (NaOCl) szervetlen vegyület, formailag a hipoklórossav nátriumsója. Vizes oldatát, a hipót (korábban hypo) fertőtlenítésre, fehérítésre, szagtalanításra használják. Előállítása úgy történik, hogy hideg, viszonylag híg NaOH oldatba klórgázt vezetnek: 2 NaOH + Cl2 = NaOCl + NaCl + H2O. Iparilag maximum 17%-os oldatot állítanak elő belőle. A háztartási hipó 45 g/l aktív klórtartalmú termék. Koncentrációját többféleképpen szokták megadni: Baumé fokban, NaOCl (m/m)%-ban vagy g/l-ben, aktív klórtartalom (m/m)%-ban vagy g/l-ben. Mi ezt az utóbbit használjuk. A nátrium-hipoklorit erősen bomlékony vegyület. Bomlásának sebességét 3 tényező határozza meg:
  • A kiindulási koncentráció (minél magasabb, annál gyorsabb a bomlás)
  • A hőmérséklet (minél magasabb, annál gyorsabb a bomlás)
  • Az oldat idegen fémion tartalma (katalizálja a bomlást, ezért a gyártását, hígítását csak nagy tisztaságú vízzel szabad végezni)
Tipikus termikus bomlása a 3NaOCl = 2NaCl + NaClO3 egyenlettel írható le. A képződő klorát elősegíti a friss termék bomlását, ezért nem helyes a friss szállítású terméket a már bomlott termékkel összekeverni. A termék oxidáló tulajdonságát biztosító NaOCl = NaCl + 'O' bomlási út a termék aktív klórtartalmának csökkenésében elenyésző, ez a folyamat csak akkor számottevő, amikor a termék a felhasználása során oxidálható anyagokkal (főleg szerves anyagok) érintkezik. A termékben ez a nemkívánatos bomlási út akkor megy végbe jelentősebb mértékben, ha a termék fémionokkal szennyezett (Ca, Mg, nehézfémek katalizálják)

A Nátrium-hipoklorit terméket 150 g/l illetve 90 g/l aktív klórtartalommal ömleszett vagonos illetve tartályautós, illetve 1 m³-es IBC konténeres, 60 literes ballonos illetve 25 literes kannás kiszerelési egységekben hozzuk forgalomba. Az ivóvíz, illetve uszodavíz kezelésre OTH engedéllyel rendelkező stabilizált terméket Donauchlorin Plusz néven hozzuk forgalomba a fenti koncentrációkban és kiszerelésekben.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 7681-52-9
Kémiai képlet: NaOCl
Moláris tömeg 74,44 g/mol
Megjelenés: szúrós szagú folyadék 
Sűrűség: 1,07-1,14 g/cm³
Olvadáspont: 18°C (pentahidrát)
Forráspont: 101°C bomlik
Oldhatóság (vízben) 29,3 g/100ml, 0°C

  

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása