Termék megnevezése: Folysav 40%

Üzletág
Vegyipar
 
A Folysav a hidrogén-fluorid (HF) vizes oldatának köznapi megnevezése. Erős sav, az egyetlen, amely még az üveget is megmarja. Erősen mérgező.

A Folysavat 40%-os koncentrációban 20 kg-os kiszerelésben egyutas kannában forgalmazzuk.

Anyagi tulajdonságok (a tiszta HF-re):
CAS-szám 7664-39-3
Kémiai képlet: HF
Moláris tömeg 20,01 g/mol
Megjelenés Színtelen, szúrós szagú gáz vagy folyadék
Sűrűség: 0,968 g/cm³ (19,5°C) folyékony
Oldhatóság vízben: Korlátlanul elegyedik
Olvadáspont -84°C
Forráspont 19,5°C
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása