Termék megnevezése: Tercier-Butanol

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Vegyipar
 
A Tercier-Butanol (C4H10O) szerves vegyület, a legegyszerűbb tercier alkohol. Színtelen, jellegzetes szaga van. A többi kis szénatomszámú alkoholtól eltérően nem folyadék, hanem alacsony olvadáspontú szilárd anyag (az olvadáspontja 26 °C). Vízben korlátlanul oldódik. Három szerkezeti izomerje van: a n-butanol, szek-butanol és az izobutanol. Mint tercier alkohol, sokkal kevésbé reakcióképes és kevésbé érzékeny oxidációra, mint a butanol más izomerjei. Hidrogén-kloriddal szubsztitúciós reakcióba lép, ekkor terc-butil-klorid keletkezik. A terc-butanol a krakkgázok között található izobutilénből állítható elő kénsavészteren át, majd ennek hidrolízisével.

A Tercier-Butanolt 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 75-65-0
Kémiai képlet (CH3)3COH
Moláris tömeg: 74,12 g/mol
Megjelenés: színtelen, szilárd anyag vagy folyadék
Sűrűség 0,79 g/cm³, 20°C
Olvadáspont 26°C
Forráspont 83°C
Oldhatóság (vízben): korlátlanul elegyedik


Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása