Termék megnevezése: N-metil-2-pirrolidon

Üzletág
Autóipar, Galvántechnika, Építőipar, Festékipar, Vegyipar
 
Az N-Metil-2-pirrolidon 5 tagú laktámgyűrűs szerves heterociklusos vegyület. Színtelen vagy enyhén sárgás színű folyadék jól elegyedik vízzel, etil-acetáttal, kloroformmal, benzollal és alacsonyabb szénatomszámú alkoholokkal, ketonokkal. Dipoláris aprotikus oldószerként viselkedik. Párolgása, így gyúlékonysága is alacsony. A petrolkémiában a tiszta szénhidrogének (pl. butadién) extrakciós kinyerésére, valamint gázok kénmentesítésére használják legkiterjedtebben. Nagyon jó oldóereje miatt polimerek feloldására is alkalmas. Festéklemarók, műgyanták oldószereként is használják. Gyógyszer- és növényvédőszerek gyártásának alapanyaga is lehet. 

Az N-Metil-2-pirrolidont 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 872-50-4  
Kémiai képlet: C5H9NO
Moláris tömeg: 99,13 g/mol 
Sűrűség: 1,028 g/cm³
Olvadáspont: -24°C
Forráspont: 202-204°C
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása